Capítol Propuestas para la reforma de la universidad española: conclusiones
RESUM CAPíTOL

Les universitats espanyoles ja estan immerses en un procés de canvi que les modificarà substancialment els pròxims anys a partir de tres factors principals: la implantació de l’espai europeu d’educació superior (EEES), l’adaptació de l’economia espanyola a una demanda canviant i l’evolució demogràfica. Partint de l’anàlisi del sistema de finançament i de govern, l’endogàmia i el localisme, es presenta una proposta d’alternatives i suggeriments perquè la nostra política universitària s’adapti a aquesta nova situació.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Hi ha pocs llibres que s'ocupin d'abordar les deficiències i desxifrar el sentit o el significat de les propostes actuals «reformistes» suggerides a l'empara del «procés de Bolònia». Per això, els autors han considerat necessari analitzar l'envergadura de la realitat que es diu voler canviar enfront de la simplificació i la ingenuïtat de les pràctiques reformades: abordant, doncs, els processos d'elaboració dels plans d'estudi, la implantació dels sistemes d'avaluació de la qualitat i acreditació, les propostes de formació del professorat i els seus projectes d'investigació. Els que escriuen en els diferents capítols exposen el resultat de les seves investigacions sobre aquesta reforma que ha implantat a la universitat un llenguatge d'ortodòxies inapropiades i "doctrines" difoses reiteradament, que constitueixen tot un sistema pràctic d'intervenció.

Llibre disponible per capítols
INDICE