Capítol Propuestas pedagógicas basadas en la interacción entre iguales
RESUM CAPíTOL

Amb una perspectiva integradora, en aquest capítol es presenten algunes de les propostes pedagògiques més usades i esteses que prenen les interaccions entre alumnes com a eix fonamental. D'aquesta manera, mostrem un seguit de plantejaments educatius que mantenen un aire de família i una connexió directa amb la concepció de l'ajuda entre iguals. Es tracta de quatre estratègies (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge assistit entre iguals, programes d'ajuda i tutoria entre iguals) que es podrien considerar un substrat teòric i que contribueixen a la construcció conceptual de la nostra proposta, ja sigui per diferenciació, com en el cas de la cooperació, o per inclusió, com en la resta.FORMATS DISPONIBLES
4.28 €