Capítol Propuestas pedagógicas basadas en la interacción entre iguales
RESUM CAPíTOL

Amb una perspectiva integradora, en aquest capítol es presenten algunes de les propostes pedagògiques més usades i esteses que prenen les interaccions entre alumnes com a eix fonamental. D'aquesta manera, mostrem un seguit de plantejaments educatius que mantenen un aire de família i una connexió directa amb la concepció de l'ajuda entre iguals. Es tracta de quatre estratègies (aprenentatge cooperatiu, aprenentatge assistit entre iguals, programes d'ajuda i tutoria entre iguals) que es podrien considerar un substrat teòric i que contribueixen a la construcció conceptual de la nostra proposta, ja sigui per diferenciació, com en el cas de la cooperació, o per inclusió, com en la resta.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Aula

Resum del llibre

Material complementari

Capítols que descriuen experiències d'ajuda entre iguals dutes a terme en centres de secundària durant tres anys consecutius: 

Capítulo 5. Lengua y cultura entre amigos
Capítulo 6. La práctica deportiva con los compañeros

Aquest llibre fa una proposta en la qual els alumnes ensenyen als companys mitjançant una activitat planificada amb una clara voluntat educativa. Aquesta pràctica, de gran potencial educatiu, permet treballar sobre continguts acadèmics i posa en joc un dinamisme pedagògic essencial per a la vida i les relacions afectives entre persones. Obra essencial per a mestres i mestres que vulguin aplicar i conèixer en profunditat aquesta classe de pràctiques, sistematitzant les qüestions clau en relació amb la forma així com la teoria que les sustenta, en una proposta senzilla però brillant, fàcilment extrapolable a diversitat de contextos.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Aproximación teórica
Parte II: Aproximación práctica
Parte III: Nuestra contribución