Article Prosòdia.
RESUM ARTICLE

En l'article definim i descrivim el funcionament dels fenòmens prosòdics del català (accent, ritme i entonació), amb la finalitat de ser aplicats a l'ensenyament de la llengua oral i, més concretament, a un dels seus múltiples formats, la locució. Aquests fenòmens són especialment rellevants perquè tenen una doble funció: d'una banda, permeten a l'emissor organitzar els elements del discurs en blocs fònics i, de l'altra, faciliten al receptor comprendre'n el contingut, gràcies a la interpretació de cada bloc.

AUTORS
Font Rotchés, Dolors


FORMATS DISPONIBLES
1.99 €