FORMATS DISPONIBLES
20,00 €
19,00 €
14,00 €
13,30 €
Resum del llibre

Un llibre eminentment pràctic, orientat a facilitar la tasca coordinada del professorat pel que fa al treball de les habilitats de comunicació. A partir d'una base teòrica sòlida i d'una experiència dilatada recolzada en la recerca i en l'assessorament de centres, ofereix claus útils per impulsar la tasca dels equips docents i proporciona referents teòrics i pràctics dirigits al tractament i l’avaluació de la llengua oral, la lectura, l'escriptura i els diferents gèneres discursius.