Llibre Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años)


FORMATS DISPONIBLES
15.90 €
15.10 €
11.20 €
10.63 €
Resum del llibre
Aquest llibre versa sobre l’educació psicomotriu dels nens i les nenes de 0-3 anys. Ens parla del paper important que fa el cos, en la seva tasca no només de subsistència, sinó de recerca de la felicitat. Intenta fer-nos reflexionar sobre com els nens i les nenes s’hi expressen, s’hi comuniquen i adquireixen coneixements. Les autores ofereixen un projecte d’educació psicomotriu plenament integrat en la vida del centre. La psicomotricitat es practica no només a la sala específica i al pati, sinó també a les aules, mitjançant materials, recursos i actituds apropiades a les característiques i les necessitats de les criatures. Es presta especial atenció a l’observació sistemàtica de l’activitat per part de l’adult i s’inclouen pautes senzilles que faciliten registrar el que s’observa i el que s’escolta, amb l’objectiu de poder donar significat a les manifestacions motrius de nens i nenes i de poder tornar respostes coherents i adequades a manera de retroalimentació.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Productes relacionats