Ptable
Resum del recurs

Taula periòdica interactiva amb pàgines dinàmiques


Descripció del recurs

Aquest recurs complementa la lectura de l'article La tabla periódica. Relación entre las propiedades periódicas de las sustancias elementales y las atómicas de la Revista Alambique n.93.

Ptable és una interessant eina multilingüe per a l'aprenentatge de la taula periòdica, que inclou les següents seccions: 

1) "Wikipedia" conté les dades bàsiques (noms i símbols, Z, A i estats físics). La casella de cada element remet a la pàgina de la wikipedia on la informació sobre cada element és desbordant. Anteriorment mostrava una interessant col·lecció de vídeos de la Universitat de Nottingham, ara disponibles mitjançant el següent enllaç: https://www.youtube.com/user/periodicvideos

2) "Propiedades" mostra l'estat físic a 273 K, punts de fusió i ebullició de les substàncies elementals i també propietats atòmiques com A, AE, EI, valències, ràdio atòmic.

3) "Orbitales" marca els blocs (s, p, d, f) i mostra les configuracions electròniques mitjançant cel·les i mitjançant exponents i descriu els números quàntics de l'electró diferenciador de cada element.

4) "Isótopos" mostra per a cada element els isòtops coneguts, les seves principals propietats i la seva abundància.

5) "Compuestos" selecciona els principals compostos químics de cada element.

Enllaç:  https://www.ptable.com/