Capítol Punto de partida
RESUM CAPíTOL

Els centres educatius estan davant el desafiament de capacitar-se per promocionar i donar
suport a la participació i l’aprenentatge de tot el seu alumnat, cada vegada més divers.
L’educació inclusiva ofereix a tots els alumnes i alumnes, sense distinció, situacions
educatives i socials que determinaran el desenvolupament de les seves diferents
capacitats, així com les seves possibilitats d’adaptació i integració futures en la societat.
Aquest capítol ens parla de la influència que tenen les etiquetes diagnòstiques en l’acció
educativa, d’alguns canvis necessaris per avançar cap a una escola per a tots i dels canvis
que han influït en els plantejaments educatius (o d’ensenyament-aprenentatge) a les aules,
així com de la mena d’alumnat en el qual ens centrarem: alumnes amb pèrdua auditiva.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
És un llibre que tracta sobre els progressos tecnològics, els nous coneixements sobre comunicació i adquisició del llenguatge i els nous plantejaments educatius que han comportat un canvi de mirada en l'educació dels alumnes amb pèrdua auditiva i que permeten al professorat reflexionar i donar la resposta adequada quan un alumne amb pèrdua auditiva arriba al nostre centre. Com em comunicaré amb ell? Què pot fer per ajudar-lo a interaccionar amb els seus companys? En quin grau la dificultat auditiva influirà en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge? Quins canvis i quines estratègies he d'introduir per facilitar-li que aprengui? S'ofereixen propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples.

Llibre disponible per capítols
INDICE