Capítol Punto de partida
RESUM CAPíTOL

Els centres educatius estan davant del desafiament de capacitar-se per promocionar i donar suport a la participació i l'aprenentatge de tot el seu alumnat, cada vegada més divers. L'educació inclusiva ofereix a tots els alumnes i alumnes, sense distinció, situacions educatives i socials que determinaran el desenvolupament de les seves diferents capacitats, així com les seves possibilitats d'adaptació i integració futures en la societat. Aquest capítol ens parla de la influència que tenen les etiquetes diagnòstiques en l'acció educativa, d'alguns canvis necessaris per avançar cap a una escola per a tots i dels canvis que han influït en els plantejaments educatius (o d'ensenyament-aprenentatge) a les aules, i també ofereix una aproximació a la concepció actual de la discapacitat intel·lectual.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que aborda l'atenció dels alumnes amb discapacitat intellectual a les escoles ordinàries, que ofereix instruments per detectar i avaluar l'alumnat de totes les etapes educatives, alhora que planteja estratègies d'organització i intervenció a l'aula amb exemples de pràctiques realitzades a diferents escoles, i tenint en compte tant a l'alumne individualment com en la seva interacció amb els companys. També es dóna importància a la collaboració entre els diferents membres de l'equip docent i a la relació amb les famílies dels alumnes per facilitar-ne la inclusió escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE