Capítol Punto de partida
RESUM CAPíTOL

Els centres educatius estan davant el desafiament de capacitar-se per promocionar i donar suport a la participació i aprenentatge de tot el seu alumnat, cada vegada més divers. L’educació inclusiva ofereix a tots els i les alumnes, sense distinció, situacions educatives i socials que determinaran el desenvolupament de les seves diferents capacitats, així com les seves possibilitats d’adaptació i integració futures en la societat. Aquest capítol ens parla de la influència de les etiquetes sobre l’acció educativa, i sobre la identitat i l’autoestima de l’alumnat, així com de la importància de mirar l’alumnat provinent d’altres cultures com a persones globals i complexes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que tracta d'acostar-nos a l'alumnat estranger i de nova incorporació, centrant-se tant en l'arribada d'aquest alumnat al centre com en el procés que segueix: com és l'alumne nouvingut, què hem de tenir en compte per facilitar una acollida positiva, quines són les dificultats presumibles d'aquest alumnat i la seva família, i com el centre hauria de vetllar per facilitar-ne la incorporació. Tracta també altres aspectes com la manera de treballar a l'aula, per quins itineraris passa l'alumnat de nova incorporació, la seva avaluació; el paper del tutor, dels professors de l'equip docent, etc., com la tasca d'acollida va més enllà dels aspectes burocràtics.

Llibre disponible per capítols
INDICE