Capítol Punto de partida
RESUM CAPíTOL

Els centres educatius estan davant el desafiament de capacitar-se per promocionar i donar suport a la participació i aprenentatge de tot el seu alumnat, cada vegada més divers. L’educació inclusiva ofereix a tots els i les alumnes, sense distinció, situacions educatives i socials que determinaran el desenvolupament de les seves diferents capacitats, així com les seves possibilitats d’adaptació i integració futures en la societat. Aquest capítol ens parla de la influència que tenen les etiquetes diagnòstiques en l’acció educativa, d’alguns canvis necessaris per avançar cap a una escola per a tots i dels canvis que han influït en els plantejaments educatius (o d’ensenyament-aprenentatge) a les aules, així com els referents per iniciar la inclusió dels alumnes amb discapacitat motriu.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE