Capítol Punto de partida
RESUM CAPíTOL

Els centres educatius es troben davant el desafiament de capacitar-se per promocionar i donar suport a la participació i aprenentatge de tot el seu alumnat, cada cop més divers. L’educació inclusiva ofereix a tots els alumnes i alumnes, sense distinció, situacions educatives i socials que determinaran el desenvolupament de les seves diferents capacitats, així com les seves possibilitats d’adaptació i integració futures en la societat. Aquest capítol ens parla de la influència que tenen les etiquetes diagnòstiques en l’acció educativa, d’alguns canvis necessaris per avançar cap a una escola per a tots i dels canvis que han influït en els plantejaments educatius (o d’ensenyament-aprenentatge) a les aules, així com els referents per iniciar la inclusió dels alumnes amb discapacitat visual.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
A través de diferents exemples, es reflexiona tant sobre els problemes i les implicacions que les discapacitats visuals poden tenir en la manera d'aprendre de l'alumne i en les seves dificultats per desenvolupar determinades capacitats, com sobre les respostes que els mestres poden donar des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies...

Llibre disponible per capítols
INDICE