Article Puntuació: recerca, concepcions i didàctica.
RESUM ARTICLE

L'article aspira a oferir una visió de conjunt de l'estudi de la puntuació i la seva didàctica. Per això desplega els tres mots clau del títol: repassa les diverses orientacions lingüístiques i didàctiques que ha adoptat la recerca en les darreres dècades; analitza algunes de les representacions i pràctiques de la puntuació que coexisteixen en la comunitat catalana avui, i sintetitza les dades disponibles sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la puntuació a l'aula.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €