Article Quan ensenyar llengua esdevé un objectiu permanent.
RESUM ARTICLE

L'ensenyament de les llengües en el marc escolar és un dels aspectes clau del repte de la interculturalitat i del plurilingüisme. L'ensenyament en immersió ha esdevingut un dels seus models. A través de l'anàlisi de les interaccions didàctiques agafades d'una lliçó de física en una estructura d'acollida d'alumnes immigrants, aquest estudi mostra quines són algunes de les característiques de l'activitat escolar necessàries perquè aquestes siguin favorables també als aprenentatges de llenguatge.

AUTORS
Plazaola Giger, Itziar


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €