Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

Moltes famílies amb fills amb altes capacitats es plantegen si aquestes capacitats superiors es podran atendre des del centre educatiu i des de la família mateixa. La inclusió implica identificar i minimitzar les barreres per a l’aprenentatge i la participació i maximitzar els recursos que afavoreixin els dos processos. A través del capítol següent es convida a reflexionar sobre l’educació inclusiva de l’alumnat amb altes capacitats, la intervenció educativa del professorat, l’escolarització i els centres i recursos del nostre sistema educatiu davant d’aquest tipus d’alumnat.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Un dels reptes pendents a la nostra societat: donar una resposta adequada a l'alumnat amb altes capacitats. L'escola inclusiva ha d'oferir a aquest infant/jove oportunitats educatives perquè desenvolupi el seu potencial i el seu talent. Els autors d'aquest llibre acosten al professorat la diversitat de l'alumnat amb altes capacitats i proporcionen recursos per observar, detectar i implementar intervencions educatives a l'aula i el centre. Destaquen, així també, els mitjans que permeten la collaboració família-escola-entorn propers.

Llibre disponible per capítols
INDICE