Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

Perquè un centre es defineixi com a inclusiu és necessari que el projecte educatiu (conjunt de valors en què es basa la cultura d'un centre) estableixi una sèrie de principis que el caracteritzaran. Per a tots els infants, i també per als infants amb pèrdua auditiva, són molt importants els valors en els quals es basa el centre, ja que, segons com siguin, es concretaran en una planificació i organització del centre i en unes pràctiques educatives que poden millorar o interferir en el desenvolupament iniciat en l'entorn familiar. Aquest capítol parla sobre el centre educatiu com a marc institucional i relacional per a tots els alumnes i la necessitat de ser sensibles a una cultura escolar inclusiva. S'hi presenten algunes característiques organitzatives dels centres inclusius i l'activitat de docents i alumnes que tenen en compte les barreres per a la comunicació, la participació i l'aprenentatge de les persones amb pèrdua d'audició.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
És un llibre que tracta sobre els progressos tecnològics, els nous coneixements sobre comunicació i adquisició del llenguatge i els nous plantejaments educatius que han comportat un canvi de mirada en l'educació dels alumnes amb pèrdua auditiva i que permeten al professorat reflexionar i donar la resposta adequada quan un alumne amb pèrdua auditiva arriba al nostre centre. Com em comunicaré amb ell? Què pot fer per ajudar-lo a interaccionar amb els seus companys? En quin grau la dificultat auditiva influirà en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge? Quins canvis i quines estratègies he d'introduir per facilitar-li que aprengui? S'ofereixen propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples.

Llibre disponible per capítols
INDICE