Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s'aborda la immersió de l'escola en la cultura exosistèmica, que impregna els nostres col·lectius humans. Així mateix, es tracten els valors que produeixen exclusió i sofriment i els que apunten a l'acceptació sostinguda de les diferències. D'altra banda, també es parla del tema de la confiança en les potencialitats de cada institució i la utilitat d'incloure l'aspecte emocional dels docents durant les reunions i les discussions pedagògiques.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que parteix de les característiques específiques del nen (temperament, tipus d'aferrament.) per emfatitzar ràpidament les possibilitats de la relació educativa en la millora de la seva salut mental, afavorint la seva seguretat, el seu equilibri i la seva confiança. A través d'exemples concrets es reflexiona sobre diferents graus de problemes psicològics, així com les respostes que els mestres poden donar davant d'ells des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies. Els llibres d'aquesta collecció tracten de la diversitat i de com afrontar-la a l'escola i han estat pensats per ajudar els docents oferint propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples perquè tots els alumnes puguin aprendre i participar a l'aula juntament amb els seus companys.

Llibre disponible per capítols
INDICE