Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull els aspectes que ens fan canviar cap a una orientació inclusiva de la nostra escola: la revisió de la nostra cultura compartida en relació amb la inclusió, les normes i procediments d'actuació de les quals ens dotem i les nostres pràctiques a les aules. Així mateix, es parla dels espais de coordinació necessaris per atendre l'alumnat amb discapacitat i de la importància de la implicació de l'equip directiu en els processos d'inclusió per impregnar l'organització del centre d'un enfocament col·laboratiu del treball amb els alumnes que tenen més barreres per aprendre i participar. Finalment, el capítol reflexiona sobre els reptes que ens planteja el camí d'intentar ser una escola inclusiva en una societat que té dificultats per valorar la inclusió de les persones que necessiten més ajuda.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Llibre que aborda l'atenció dels alumnes amb discapacitat intellectual a les escoles ordinàries, que ofereix instruments per detectar i avaluar l'alumnat de totes les etapes educatives, alhora que planteja estratègies d'organització i intervenció a l'aula amb exemples de pràctiques realitzades a diferents escoles, i tenint en compte tant a l'alumne individualment com en la seva interacció amb els companys. També es dóna importància a la collaboració entre els diferents membres de l'equip docent i a la relació amb les famílies dels alumnes per facilitar-ne la inclusió escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE