Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol suggerim algunes idees que ens acosten al que hauria de ser un centre escolar inclusiu: un espai que atengui la diversitat i la complexitat de situacions de carència en l’àmbit social i que pugui ser reconegut pels seus alumnes, i per la comunitat educativa en general, com a context de bon tracte. Parlarem del dret de tot l’alumnat a l’educació en condicions d’igualtat d’oportunitats, presentant uns quants principis que sostenen el dret a una educació inclusiva, així com dels coneixements, les eines i les actituds que resulten útils per al mestre en l’atenció a l’alumne en dificultat social, i de l’autoavaluació de l’escola amb relació a la inclusió.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE