Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

La inclusió educativa i social de les persones amb discapacitat i la millora de la seva qualitat de vida requereixen posar en pràctica procediments d’habilitació adreçats tant a la persona amb discapacitat com al seu entorn educatiu, familiar i social. Amb aquesta perspectiva, en aquest capítol destaquem diferents aportacions teòriques i pràctiques que poden ajudar a l’orientació educativa d’aquests alumnes: els models curriculars, l’enfocament basat en l’habilitació, les diverses modalitats d’escolarització, el procés de presa de decisions i la disponibilitat dels serveis educatius.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE