Capítol ¿Qué centros para estos alumnos?
RESUM CAPíTOL

En el marc dels principis generals, l’atenció a l’alumnat amb discapacitat visual s’ha de proporcionar, sempre que sigui possible i adient, en entorns escolars ordinaris. Els alumnes amb discapacitat visual poden seguir el currículum ordinari, amb les adaptacions necessàries, i assolir els objectius generals. Per tant, tots els alumnes (excepte els que presenten una altra discapacitat associada) estan integrats en els centres ordinaris, la qual cosa permet situar l’alumne amb discapacitat visual en un entorn normalitzat que afavoreix el seu desenvolupament personal i social. Aquest capítol mostra les característiques més adequades que han de presentar els centres educatius per a la inclusió d’un alumne amb discapacitat visual, així com el qüestionari d’autoavaluació perquè els mateixos centres valorin si són inclusius amb aquests alumnes.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
A través de diferents exemples, es reflexiona tant sobre els problemes i les implicacions que les discapacitats visuals poden tenir en la manera d'aprendre de l'alumne i en les seves dificultats per desenvolupar determinades capacitats, com sobre les respostes que els mestres poden donar des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies...

Llibre disponible per capítols
INDICE