Capítol ¿Qué centros para estos alumnos? El abordaje de la lectura desde el ámbito institucional
RESUM CAPíTOL

Un centre escolar que tingui en compte la diversitat, que sigui per a tot tipus d’alumnes, una escola inclusiva que atengui les necessitats educatives específiques. Ensenyar en la diversitat i abordar la lectura des de l’àmbit institucional és l’objectiu que es transmet en aquest capítol, en què es plantegen els aspectes i elements que tot centre hauria d’integrar a fi de donar l’atenció necessària als alumnes que presentin no només dificultats de lectura i escriptura, sinó qualsevol dificultat d’aprenentatge.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €