Article Què és el plagi acadèmic?
RESUM ARTICLE

A partir de la utilització d’Internet com a font d’accés a la informació, s’ha incrementat la preocupació per l’ús inadequat que en fan els estudiants en el moment d’elaborar treballs escrits. Un d’aquests mals usos més estesos és el plagi acadèmic. Això no obstant, malgrat l’ampli coneixement del terme, no hi ha consens sobre com s’ha de definir. D’aquesta manera, el present article cerca lliurar una aproximació al que s’ha d’entendre per plagi acadèmic, emfasitzant-ne els aspectes lingüisticotextuals i contextuals, amb la finalitat d’aportar-ne trets definitoris que ajudin a identificar-ne casos potencials.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €