Capítol ¿Qué hace difícil el cambio?
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén identificar els obstacles que podrien entorpir els canvis que podrien reduir les distàncies que separen el que es fa i el que seria oportú fer, per part dels professors, amb relació a l'ensenyament de la competència lectora. Així, s'analitzen tres processos de formació, en els quals s'identifiquen cinc tipus d'obstacles, la descripció dels quals constitueix el nucli del capítol. Es recorda, a més, quines distàncies (per recórrer) i quins obstacles (que s'interposen en aquest recorregut) defineixen el repte que tanca un procés de canvi determinat, com és el que experimenten els professors quan miren de ser conseqüents amb les necessitats d'aprenentatge dels alumnes.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor