Capítol ¿Qué hace que el alumno y la alumna aprendan los contenidos escolares?. La naturaleza activa y constructiva del conocimiento
RESUM CAPíTOL

La concepció d’aprenentatge i ensenyament de cada professor serveix com a referent per a la presa de decisions sobre què, quan i com cal ensenyar i avaluar. No tots els professors d’un mateix centre tenen les mateixes idees, cosa que de vegades dificulta la presa de decisions en equip. En aquest capítol s’analitzen algunes de les concepcions més habituals entre els docents sobre aquest tema, especialment pel que fa a la idea que tenen de l’alumnat que aprèn, la concepció d’aprenentatge i com es representa el paper de l’ensenyament en aquest procés, així com també el que suposa per a l’alumnat aprendre diferents continguts escolars.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €