Capítol ¿Qué podemos hacer?: la intervención educativa
RESUM CAPíTOL

La capacitat de l'entorn per ajustar-se a les característiques d'una persona amb pèrdua auditiva serà el que determinarà que la pèrdua auditiva sigui o no una barrera per al seu desenvolupament comunicativolingüístic, cognitiu i de l'aprenentatge i, finalment, social i personal. Aquest capítol ens planteja com es pot evitar que les dificultats auditives siguin una barrera per al desenvolupament del nen amb aquesta discapacitat i com es pot dur a terme l'acció educativa en les diverses etapes. Així doncs, ens mostra els aspectes que tenen una incidència específica en l'educació dels nens amb pèrdua auditiva i quin és el paper de la família en el procés educatiu.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
És un llibre que tracta sobre els progressos tecnològics, els nous coneixements sobre comunicació i adquisició del llenguatge i els nous plantejaments educatius que han comportat un canvi de mirada en l'educació dels alumnes amb pèrdua auditiva i que permeten al professorat reflexionar i donar la resposta adequada quan un alumne amb pèrdua auditiva arriba al nostre centre. Com em comunicaré amb ell? Què pot fer per ajudar-lo a interaccionar amb els seus companys? En quin grau la dificultat auditiva influirà en el seu desenvolupament i en el seu aprenentatge? Quins canvis i quines estratègies he d'introduir per facilitar-li que aprengui? S'ofereixen propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples.

Llibre disponible per capítols
INDICE