Capítol ¿Qué podemos hacer?: la intervención educativa
RESUM CAPíTOL

Al marc escolar li correspon dur a terme intervencions protectores, educatives i psicosocials, les quals inclouen el menor, la seva família i l’escola com a entorns pròxims en què es desenvolupa el seu creixement. L’escola i, més concretament, els docents tenen la possibilitat de visualitzar el mal que pot afectar l’alumnat, avaluar-ne el risc i, en conseqüència, mitigar l’impacte mitjançant actuacions que cal assumir. Aquest capítol mostra el que podem fer com a mestres per protegir l’alumnat amb dificultats socials, presentant unes quantes indicacions per actuar des de l’escola en determinades situacions pràctiques. Ens centrarem en el valor protector de la intervenció en les situacions de risc social i de les conseqüències derivades de la no actuació, delimitant les funcions professionals en l’àmbit de la protecció infantil.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Aquest llibre és una eina útil de suport i ajuda als docents als quals permet conèixer quines són les necessitats i potencialitats d'aquests alumnes, tenint en compte que construir-se com a persona constituix un repte important per a qualsevol ésser humà i, molt especialment, per a aquells nens i adolescents la vida dels quals es desenvolupa en contextos de desigualtat i dificultat social en què els seus drets són vulnerats freqüentment. En aquests casos, l'escola pot ser per a tots ells una experiència compensatòria dels dèficits que pateixen i un entorn de cura, al mateix temps que possibilita els canvis que els permetin una millor qualitat de vida.

Llibre disponible per capítols
INDICE