Capítol ¿Qué podemos hacer? la intervención educativa
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol presentem unes quantes propostes, indicades per a l’alumnat amb discapacitat motriu, a partir de l’organització del centre educatiu vinculat al seu entorn social, en el marc d’una escola inclusiva, així com algunes formes d’organització de l’aula i de l’alumnat, com l’aprenentatge cooperatiu, la intervenció de més d’un professional a l’aula, el desdoblament del grup o les mesures de reforç, entre d’altres, que faciliten la participació i l’adquisició de competències. També parlarem de com els procediments educatius faciliten el procés d’ensenyament-aprenentatge i contribueixen a la formació de la identitat d’aquests alumnes.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
S'aborden temes com ara l'avaluació, l'organització del centre escolar, l'adaptació del currículum, l'ajustament de les estratègies d'ensenyament, el paper de les tecnologies de suport i la collaboració entre els múltiples professionals implicats, els familiars i els mateixos alumnes, els seus germans i els seus companys d'edat, amb i sense discapacitat. Tot això s'acompanya a més a més amb exemples de casos reals que reflecteixen l'extensa experiència dels autors en aquest camp.

Llibre disponible per capítols
INDICE