Capítol ¿Qué podemos hacer?: la intervención educativa
RESUM CAPíTOL

La intervenció educativa en casos de trastorn de l’espectre autista és molt important. En aquest procés destaquen el tracte adequat per a la intervenció i la importància del rol del mestre per generar entorns de benestar. Aquests elements són tractats en aquest capítol. Es descriuen estratègies per facilitar la comunicació i s’ofereixen elements per oferir un context organitzat, comprensible i segur perquè els alumnes es puguin desenvolupar adequadament. També es tracta la necessitat de la formació i l’assessorament per a l’elaboració de materials adaptats en aquests casos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Pretén ajudar els docents a saber quines són les potencialitats i necessitats d'aquests alumnes, tenint en compte les dificultats que el trastorn els genera en la seva manera d'aprendre i relacionar-se. S'hi aporten recomanacions, suggeriments i estratègies per dur a terme una intervenció que faciliti les condicions adequades per aconseguir la seva màxima integració personal i social possible. Així mateix planteja també una intervenció global en collaboració amb la família i altres professionals que atenen aquests alumnes fora del context escolar.

Llibre disponible per capítols
INDICE