Llibre Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària Proposta de desplegament curricular


FORMATS DISPONIBLES
12.50 €
11.87 €
8.80 €
8.35 €
Resum del llibre
Allò que no hi és en el currículum oficial: el desplegament de les competències en objectius, continguts i criteris d'avaluació per a cada cicle. El projecte educatiu i curricular i les programacions d'aula. L'àmbit comú on es desenvolupen totes les competències transversals.

Productes relacionats