Capítol ¿Qué recursos puedo encontrar?
RESUM CAPíTOL

Els recursos educatius contenen l’essència de l’educació. En matèria educativa, ens referim a un conjunt ampli de persones, mètodes, procediments i materials, sempre que la seva finalitat sigui oferir ajudes per al millor desenvolupament possible de l’alumnat. En aquest capítol es preveuen diferents tipus de recursos educatius que permetran als alumnes amb altes capacitats desenvolupar el seu potencial i talent.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Escuela Inclusiva

Resum del llibre
Un dels reptes pendents a la nostra societat: donar una resposta adequada a l'alumnat amb altes capacitats. L'escola inclusiva ha d'oferir a aquest infant/jove oportunitats educatives perquè desenvolupi el seu potencial i el seu talent. Els autors d'aquest llibre acosten al professorat la diversitat de l'alumnat amb altes capacitats i proporcionen recursos per observar, detectar i implementar intervencions educatives a l'aula i el centre. Destaquen, així també, els mitjans que permeten la collaboració família-escola-entorn propers.

Llibre disponible per capítols
INDICE