Capítol ¿Qué se hace? Qué contenidos se generan y qué procesos intervienen
RESUM CAPíTOL

L'activitat de llegir un text a l'aula es pot organitzar de maneres diverses segons la mena d’episodis que es posin en joc. Però què passa en cadascun d'aquests episodis?, de què es parla quan es planifica la lectura en l'episodi que té aquest mateix nom?, quines idees sorgeixen quan els professors sol·liciten als seus alumnes que responguin a les seves preguntes en un determinat cicle de l'episodi d'avaluació-interpretació?, quins tipus de processos s'hi mobilitzen? Aquestes són les preguntes a què intentarem respondre al llarg d’aquest capítol, en el qual es consideren els continguts dels episodis més freqüents: planificació, activació de coneixements previs, avaluació-interpretació, anàlisi d’experiències i mapa conceptual.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor