Capítol Que significa comprender
RESUM CAPíTOL

Què passa a la nostra ment quan s'interpreta un text escrit? Els processos que participen en l'activitat mental tenen una doble naturalesa: alguns són específics de la lectura i la comprensió del llenguatge, mentre que uns altres són de caràcter motivacional i emocional i intervenen sempre que emprenem una tasca complexa i exigent. Aquest capítol pretén integrar en un model únic tant els processos específics de la lectura (també anomenats processos freds, lligats a la resolució de la tasca en si) com els emocionals i motivacionals (els anomenats processos càlids, perquè tenen a veure amb els components afectius i personals que ens mouen a afrontar la lectura).FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor