Capítol ¿Qué significa ser buen docente? El educador frente al técnico
RESUM CAPíTOL

Aquest treball, entenent que tot docent és abans educador que instructor, tractarà de defensar que, al contrari del que sol pensar-se, la seva formació no pot ser merament tècnica. No qualsevol hauria de poder ser docent, perquè si atenem el sentit que en si mateixa té l'educació, veurem que requereix de professionals amb certa manera de ser i no merament amb determinades maneres de fer. La formació de la personalitat, que un dia va ser indispensable per poder arribar a ser docent, està avui oblidada. No obstant això, en un món complex i inestable com el nostre i amb tants interessos contraposats, és important que el docent s'ocupi de les finalitats i no solament dels mitjans. Demostrarem que, lluny de la instrucció, és avui dia imprescindible situar l'educació en el nucli de la docència i això comporta estar en el món de determinada manera. Començarem el capítol descrivint el paper del docent en l'imaginari col·lectiu actual, així com alguns plantejaments discordants amb aquest. A continuació, analitzarem pedagògicament la idea de bon professor que es desprèn del paper que, de manera dominant, la societat li imposa al docent. Aquesta anàlisi mostrarà fins a quin punt aquesta idea de bon professor és, des d'un punt de vista educatiu, incompleta, portant-nos a revelar i desenvolupar una dimensió essencial, però generalment oculta, del bon acompliment docent. Finalment, conclourem assenyalant la importància pedagògica de conrear una formació docent que sigui realment completa, i aportarem sobre aquest tema algunes idees.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Els nous escenaris pels quals estem transitant a nivell planetari demanen un paper més actiu de l'educació. Això requereix enfortir la professió docent «entre el que és i el que hauria de ser, entre el que hem fet i el que es podria fer». Necessitem sabers que revitalitzin l'educació com un projecte integrador, posar en valor el que uns altres han pensat i fet per projectar-nos al futur d'una altra manera i reinventar noves respostes i accions.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Tradición pedagógica y profesión docente: el oficio de lo humano
Parte II: Diversidad, equidad y transformación reflexiva, algunas claves para la formación del profe