Capítol Queremos hacer un tipi indio en el que quepamos nosotros
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es recull un exemple de bones pràctiques d’inclusió educativa a partir de l’experiència del CEIP Joan Maragall de Rubí (Barcelona). Durant els últims cursos aquest centre ha proposat i valorat diferents estratègies i organitzacions per millorar l’atenció a la diversitat, replantejant el paper tradicional de l’escola, i ha començat a treballar per projectes. El capítol presenta el cas d’un alumne, Yassin, i com el fet de formar part d’un projecte col·lectiu li va aportar, a més de molts aprenentatges, el sentiment de pertinença al grup i l’oportunitat de ser acceptat i de sentir-se valuós per als seus companys. L’experiència recull el següent: justificació i presentació del centre (context, activitats d’aprenentatge, recursos...), descripció del projecte de treball i, finalment, valoració de l’experiència.FORMATS DISPONIBLES
4,28 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Tot i les mancances que encara ens cal resoldre, la inclusió escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials per raó de discapacitat comença a ser ja un procés carregat d'experiència. Aquest llibre tracta sobre com fer més inclusiva la pràctica educativa i també sobre com identificar quines són les dificultats i les amenaces que l'assetgen. Inclou, doncs, una sèrie de reflexions, conclusions i propostes i un recull de bones pràctiques educatives que han estat prèviament contrastades a partir de l'experiència.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Aproximación teórica a partir de la experiencia
II Parte: Experiencia de buenas prácticas