Capítol ¿Quién lo hace? Qué ayudas se presta a los alumnos en el desarrollo de las tareas
RESUM CAPíTOL

Considerant conjuntament l'organització (el com) i els continguts (el quin) de les lectures col·lectives, podem tenir una idea bastant precisa del tractament que reben els textos a l’aula. Tot i això, encara ens falta per detallar quina responsabilitat assumeixen els alumnes en la gestació d'aquests plans, resums o comprensions que van emergint o, des del punt de vista del professor, quines ajudes donen, o han de donar, els professors perquè els alumnes contribueixin a elaborar aquestes idees o resums. En aquest capítol es mostra la doble naturalesa de les ajudes (cognitiva i sociocultural), així com algunes evidències sobre la seva importància, analitzant tres lectures col·lectives especialment significatives resumint un estudi experimentalFORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre

Els coneixements acumulats sobre la lectura constitueixen un dels dominis de la psicologia més robustos avui dia. No només tenim una idea relativament precisa del que suposa l’acte de llegir, sinó del procés que ens permet arribar a ser lectors competents. A més a més, existeix un bon nombre de recursos educatius que poden facilitar el progrés dels alumnes.

Aquest llibre tracta d’entendre per què la transferència d’aquests coneixements a la pràctica professional dels docents ha estat fins ara inesperadament més exigua del que s’esperava. I ho fa en tres apartats: oferint evidències de la magnitud d’aquest divorci en contrastar el que s’esdevé a les aules i el que es desprèn del que sabem sobre les necessitats dels alumnes; avançant una explicació possible al problema plantejat: sabem més sobre el que necessiten els alumnes per arribar a ser bons lectors que sobre les necessitats dels professors per aprendre a donar-los resposta i, finalment, en tercer lloc, s’ofereix un cert nombre de propostes per introduir canvis progressius i sostenibles a les pràctiques d’aula.


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El reto del alumno
II Parte: El reto del profesor
III Parte: El reto del asesor