Article Ramon Font i Isabel Sánchez ens parlen de l'impacte de l'autonomia de centres sobre la gestió del personal docent
RESUM ARTICLE

Hem reunit aquí les aportacions que ens han fet Ramon Font (R.F.), portaveu nacional d’USTEC, el sindicat de docents amb més representació entre el professorat de l’ensenyament públic a Catalunya, i Isabel Sánchez (I.S.), presidenta d’AXIA, l’Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya, creada el 1999.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €