Article ¿Ratio vs oratio?
RESUM ARTICLE

Des de l'antiguitat, la retòrica havia ocupat un lloc central en els studia humanitatis. A principi del nostre segle va ser apartada dels plans docents. La primera part de l'article examina breument aquest fet. La segona part planteja la conveniència de recuperar la retòrica en l'ensenyament superior, sense circumscriure-la a l'àmbit dels estudis literaris. La tercera indica els límits que caldria posar a l'hora de decidir els continguts de l'assignatura (diferenciant la retòrica clàssica de les seves continuacions modernes) i proporciona una primera bibliografia d'obres útils a aquest propòsit.

AUTORS
Ortín Rull, Marcel


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €