Capítol Recomendaciones, propuestasy formas de trabajo colaborativo
RESUM CAPíTOL

El capítol se centra en el període de pràctiques dels futurs docents de ciències socials i història concretant alguns aspectes bàsics sobre el pla docent, considerant que el professorat treballarà en el context de l’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. Es detallen unes quantes idees sobre l’organització general del pràcticum, la metodologia a seguir, l’avaluació i les funcions de cadascun dels agents que hi participen. Finalment, es presenta un apartat de referències bibliogràfiques i un altre de fonts i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
Aquest volum és un compendi complet de propostes pràctiques per a l’ensenyament de la Història i la Geografia. Respecte al conjunt de l’ensenyament de les Ciències socials, s’inclouen diversos capítols que aborden les activitats i les propostes innovadores en el treball didàctic, incorporant exemples i recursos que poden ser útils en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Es dedica un capítol a mostrar com pot introduir-se l’alumnat de batxillerat en la indagació i en la simulació de l’activitat del científic social. Per acabar, el lector trobarà diversos capítols amb recursos bibliogràfics, digitals i estadístics, que constitueixen fonts imprescindibles per a la preparació de les classes.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte 1. Ideas para la clase de Historia
Parte 2. Trabajos de simulación del científico social
Parte 3. Recursos para la enseñanza de las Ciencias sociales
Parte 4. El prácticum