Capítol Recomendaciones y propuestas didácticas para el aprendizaje
RESUM CAPíTOL

L'àlbum il·lustrat, per la seva combinació de text i imatge, resulta molt profitós a l'aula de llengua estrangera (LI) si s'utilitza tenint en perspectiva els objectius perseguits. Dins del marc de la lectura compartida o dialògica (Aguilar i uns altres, 2010), la guia de lectura permet desenvolupar tant la comprensió lectora com molts altres aspectes rellevants de la LI, des de la consciència fonològica fins a la capacitat d'inferència lèxica. El capítol presenta tres guies de lectura basades en tres àlbums il·lustrats en llengua anglesa i de temàtica feminista: Em… Jane per a educació infantil, The Rag Coat per a educació primària i Princess Smartypants per a educació secundària. Les tres inclouen activitats de prelectura, on es presenta el contingut o el vocabulari, activitats durant la lectura, en les quals es llegeix en veu alta o es para esment a la pronunciació, i activitats de poslectura que permeten comprovar la comprensió o promoure la crítica.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La igualtat de gènere és un element transversal en el currículum educatiu i, com a tal, hauria d'estar present en totes les àrees de coneixement.

Aquest llibre anima el sector docent i investigador de l'àrea de llengües estrangeres a reflexionar sobre la coeducació a l'aula. Es discuteixen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere des del punt de vista de la legislació educativa en general i el currículum de llengües estrangeres en particular. A més, s'estudia la llengua com a indicador del canvi social a través del llenguatge inclusiu, on es presta especial atenció a l'anàlisi contrastiva espanyol-anglès, anglès-espanyol, i es presenten diferents exemples de gènere des de l'enfocament de la lingüística del corpus.


Llibre disponible per capítols
INDICE