Article Recursos digitals per aprendre llengües
RESUM ARTICLE

L'aprenentatge de les llengües s'ha transformat enormement amb la irrupció de la digitalitat. Aprenents i docents han de seleccionar, a la xarxa, entre una gamma amplíssima i heterogènia de recursos que, utilitzats adequadament, els capaciten per aprendre i per ensenyar millor. L'article repassa algunes de les formes més destacades que adquireixen els recursos digitals per aprendre llengües, les illustra amb productes coneguts i de localització fàcil que conviden el lector a explorar i, finalment, focalitza l'atenció en dos fenòmens emergents: les comunitats específiques per aprendre llengües i les aplicacions per a dispositius mòbils.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €