Recursos Recursos Historia (culturas)


Recursos Historia (culturas)
Resum del recurs

Recull de propostes didàctiques per aplicar a l'aula d'Història (Secundària).


Descripció del recurs

Mirades del món. Algunes pinzellades de la Xina: En aquest cas ens centrem en l’educació intercultural, amb l’objectiu de despertar l’interès de la manera de viure a altres països o sensibilitzar a l’alumnat sobre alguna situació en concret.

El material proposat inclou el treball de textos, de forma individual i en grup, i l’abordament de temàtiques sobre la Xina, com serien la música, els esports o el cinema, així com un anàlisi de la seva situació geogràfica.

Disponible en aquest enllaç.

El joc motriu com a llenguatge universal d’apropament entre cultures: Recurs  per fomentar el coneixement per part de l’alumnat d’altres realitats culturals, a més de fer que els nois i noies immigrants sentin que totes les cultures, fins i tot la seva pròpia, són també respectades, valorades i tingudes en compte en aquesta societat.

El material que us proposem per posar en pràctica aquest recurs és un anàlisi de diferents jocs d’arreu del món; l’Àfrica, Amèrica, Europa i Oceania.

Disponible en aquest enllaç.

Relacionad@s: Aquest recurs persegueix la reflexió per part de l’alumnat sobre la societat multicultural en la que ens trobem. A més, es treballen una gran quantitat de competències bàsiques, amb especial incís en la ciutadania, i el professor pot complimentar aquesta activitat amb recursos TIC. Disponible en aquest enllaç.

Disponible en aquest enllaç.

El caso del asesinato de un virrey en la edad media: Proposta didàctica per a alumnes de segon d’ESO, per tal que reflexionin sobre aspectes com l’estructura econòmica, els grups socials, el poder o les condicions de vida en l’Edat Mitjà, a la vegada que treballen en grup.

Disponible en aquest enllaç.

La transición en España – una valoración crítica: Activitat centrada en la reflexió crítica sobre el passat, mitjançant la realització de debats a l’aula de secundària, juntament amb l’elaboració d’un seguit de conclusions. El material adjunt inclou una guia d’activitats per tractar aquest tema, així com unes pautes d’avaluació pel docent.

Disponible en aquest enllaç.

Taller de los romanos: Material per treballar la cultura romana a través d’experiències sensorials i mitjans senzills a l’aula, on es busca conèixer el seu patrimoni cultural a través d’aprendre a realitzar un anàlisi comprensiu de la informació rebuda. En aquest cas, les activitats que s’inclouen al material són tallers per treballar costums o llegendes de l’època romana.

Disponible en aquest enllaç.

Las migraciones actuales: los nuevos ciudadanos: Amb aquest suport el que es pretén és que els alumnes coneguin el fenomen migratori actual, a la vegada que adopten un punt de vista personal sobre el tema.  Els mitjans que es proposen per aconseguir-ho són una sèrie d’eines per l’anàlisi i la recerca d’informació, així com la seva interpretació.

Disponible en aquest enllaç.