Article Recursos para el aula: Conocerse para el presente y orientarse para el futuro
RESUM ARTICLE

Es proposa utilitzar el gènere discursiu de l’autoretrat per analitzar els interessos i les aptituds de cada estudiant durant un procés d’autoconeixement. Al llarg de l’activitat treballem les fases de la producció discursiva tot incidint en aspectes rellevants de gestió de la informació sobre professions i estudis. Finalment, aprofitem la coavaluació per corregir textos escrits i analitzar una exposició oral formal.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Textos

Continguts de la revista
Monografía: La formación de lectores críticos
Actualización y reflexión
Intercambio
Ideas prácticas
Informaciones