Capítol Recursos para la gestión de la escuela 0-3
RESUM CAPíTOL

A més de tenir clar quins principis guien una bona gestió, cal disposar d’eines que facilitin aquesta tasca. Si bé les tècniques concretes, sense finalitats que les guiïn, esdevenen inútils, també és cert que cal disposar d’instruments concrets per millorar la gestió. Aquest capítol proposa unes quantes guies o propostes de documents o eines de gestió per tal d’augmentar el bagatge de recursos dels responsables de les escoles 0-3.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca Infantil (español)

Resum del llibre
El llibre presenta des de les bases ètiques que permeten afrontar la responsabilitat d’educar nens i nenes en els seus primers tres anys de vida, fins als principis de la bona direcció i gestió aplicats a l’escola 0-3. També presenta una revisió dels principis normatius que regulen les escoles 0-3, el tema important del lideratge, consells per orientar l’escola cap a una millor qualitat, guies per conduir la imprescindible relació família-escola i models d’actuació en la resolució de conflictes. Tot i que en les darreres dècades s’ha escrit molt sobre direcció escolar, el cert és que l’escola 0-3 ha quedat relegada, fins ara, d’aquesta important disciplina. Aquesta obra vol sortir al pas d’aquesta manca de recursos teoricopràctics de referència a l’escola 0-3, i aportar alguns fonaments sòlids que ajudin a millorar la direcció de l’escola 0-3.

Llibre disponible per capítols
INDICE