Recursos Recursos para la práctica: Escuela infantil y universidad


Recursos para la práctica: Escuela infantil y universidad
Resum del recurs

En qualsevol experiència col·laborativa, com és el cas de les relacions que s'han d'establir entre l'escola infantil i la universitat, els recursos personals són sempre fonamentals. Això no obstant, també cal considerar els materials, els espais i, per descomptat, les TIC.


Descripció del recurs

Recursos per a la pràctica: Escola infantil i universitat

Begoña López
CN Guadalix de la Sierra

En qualsevol experiència col·laborativa, com és el cas de les relacions que s'han d'establir entre l'escola infantil i la universitat, els recursos personals són sempre fonamentals. Això no obstant, també cal considerar els materials, els espais i, per descomptat, les TIC.

Pel que respecta als recursos espacials, es disposa de l’espai que hi ha als centres, que moltes vegades és escàs, però, quan obrim les portes, el modifiquem (sempre és possible fer-ho), perquè les zones de què disposem siguin un lloc on es trobin totes les persones implicades: un lloc per compartir-hi vivències i experiències amb els infants (a les aules); un lloc per compartir-hi informació, anàlisis, debats i reflexions amb les alumnes de la universitat (sala de professorat); un lloc per reunir-nos-hi amb les famílies (sala de psicomotricitat condicionada per poder-ho fer). Preparar aquests espais implica tenir cura de l’estètica i de la comoditat. Per exemple, una cosa tan senzilla i que, de vegades, pot passar desapercebuda: que hi hagi cadires per a tothom.

Tenir cura de l’ambient implica crear un clima de respecte i d’acollida. Els infants ens donen pistes sobre si aquest clima amable és el que es vol a l’aula. Quan hi entren les alumnes a realitzar observacions i els infants i les persones adultes «s’hi troben bé i tranquils», això ens indica que anem per bon camí.

Respecte als recursos materials, utilitzem els objectes (de la vida quotidiana, reciclats, naturals) i les joguines que hi ha a les aules, tot i que, de vegades, les alumnes n’hi aporten alguns més per enriquir les propostes concretes. Quant als recursos personals (infants, equip educatiu, famílies i estudiants), és molt important generar un clima relacional positiu, en el qual la confiança i la cordialitat siguin presents. Això és fonamental per a nosaltres quan les estudiants entren a observar les nostres aules, atès que perdem aquesta por de ser observades, valorades, que el reflex que ens tornin no coincideixi amb el que tenim de nosaltres mateixes. Això no obstant, ens adonem que així «guanyem» un altre punt de vista, que, des de la teoria més actual, ens torna aportacions ben interessants, el seu reconeixement i la valoració per la nostra feina. També ens ajuda a ser conscients d’on som i ens pot servir per saber fins on volem arribar.

Un recurs molt important que podem utilitzar en el nostre temps és el de les TIC, concretament, l’ús de càmeres per filmar situacions diverses de joc dels infants, igual que la utilització del correu electrònic, atès que es tracta d’un mitjà molt útil per intercanviar articles utilitzats per documentar-nos, com també per transmetre autoritzacions, dubtes que sorgeixen durant el procés, etc. Per acabar, les presentacions en PowerPoint i les visualitzacions dels vídeos gravats faciliten les exposicions del procés i el resultat dels treballs d’investigació que realitzen les estudiants universitàries.