Recursos Recursos para mejorar la cooperación entre familias y centros


Recursos para mejorar la cooperación entre familias y centros
Resum del recurs

Recull d'enllaços d'interès per a famílies i professorat.


Descripció del recurs

La complicitat entre les famílies i els centres educatius és clau per al desenvolupament integral i l'èxit dels adolescents, però sovint trobem barreres que dificulten aquesta cooperació família-centre tan necessària. A continuació, es recullen una sèrie d'enllaços que poden resultar d'utilitat per a famílies i professorat:

Junts per l’Educació. Família i escola: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/

Recursos para la acción tutorial compartida: http://familiaiescola.gencat.cat/ca/escolaritat/

Educar i créixer en família (Cataluña): http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/

Educar y crecer en família (País Vasco): https://www.bilbao.eus/

Families: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/

Crèixer en família: https://treballiaferssocials.gencat.cat/

Escola i família: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/escolaifamilia/

Guía de buenas prácticas en parentalidad positiva: https://familiasenpositivo.org/

Diario de la Educación: https://eldiariodelaeducacion.com/

Familias en positivo: https://familiasenpositivo.org

Ejemplo de carta de compromiso educativo entre la familia y el centro: http://iesosanjuandelacruz.centros.educa.jcyl.es/

Diario 3.0: https://www.educaciontrespuntocero.com/?s=familia+%2B+escuela

Redissenyem la reunió amb famílies: https://www.educaciodema.cat/

Guia pràctica. Com redissenyar la reunió amb famílies? https://www.educaciodema.cat/crides/Families/guia-practica

XXIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado: https://www.consejoescolardecanarias.org/

CEAPA: https://www.ceapa.es/

FAPAC: https://fapac.cat/

Participación en centros: http://www.juntadeandalucia.es/

A l'article «Recursos per potenciar complicitats entre famílies i centres», de la secció «En profunditat» de la revista Aula de Secundària, núm. 5 pot trobar-se més informació. Clic aquí.