OBERT   LLEGIR
Article Recursos per a l'aula: Conèixer-se per al present i orientar-se per al futur
RESUM ARTICLE

Es proposa utilitzar el gènere discursiu de l’autoretrat per analitzar els interessos i les aptituds de cada estudiant durant un procés d’autoconeixement. Al llarg de l’activitat treballem les fases de la producció discursiva tot incidint en aspectes rellevants de gestió de la informació sobre professions i estudis. Finalment, aprofitem la coavaluació per corregir textos escrits i analitzar una exposició oral formal.FORMATS DISPONIBLES
En obert