Capítol Recursos: profesorado, recursos materiales, actividades extraescolares y complementarias
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es presenta l'anàlisi de les dades obtingudes de les subcategories de la recerca: formació del professorat, recursos materials, activitats extraescolars i complementàries. Les subcategories es van analitzar conformades pels ítems corresponents a l'objecte de l'estudi: • Formació del professorat: ítems del 21 al 23. • Recursos i materials: ítems del 24 al 31. • Activitats extraescolars i complementàries: ítems de 33 al 36. Cadascuna de les subcategories es van analitzar a través d'estadístics descriptius: mitjana, desviació típica, moda, asimetria i curtosi. Posteriorment es va realitzar una comparativa entre grups d'edat analitzats per ANOVA, seguidament es va elaborar una comparativa per sexe, comparativa de titularitat dels centres i tipus de centres a través de la PROVA t.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La resposta educativa a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associada a discapacitat està generant un ampli debat social, alimentat per les diferents visions que sobre la pròpia forma de resposta assumeixen els participants del debat, idees que no sempre coincideixen amb la dels autèntics protagonistes de la situació: persones amb discapacitat, famílies i professorat expert en el tema.

Aquest llibre, fruit d'una recerca, recull dades que ofereixen informació sobre l'estat actual d'aquesta resposta, així com una discussió profunda sobre elles.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Metodología del proyecto
Parte II: Análisis de datos
Parte III: Discusión de los resultados