Recursos Recursos Tutoría


Recursos Tutoría
Resum del recurs

Recull de propostes didàctiques per aplicar a l'aula de Tutoria (Secundària).


Descripció del recurs

Dialogue, per tant, convisc: Seguit de propostes didàctiques amb l’objectiu de millorar el clima i la convivència a l’aula, a partir de conceptes com el diàleg, els sentiments, les emocions o les habilitats socials.

El material que es proposa està enfocat a quatre activitats concretes; Aprendre a pensar, intel·ligència o alfabetització emocional, educar en valors i habilitats socials (dinàmiques de grup).

Disponible en aquest enllaç.

El treball dels sentiments a l'aula d'acollida:
Recurs idoni per treballar la comunicació de l’alumnat a diversos nivells, centrant-se en objectius com aprendre a identificar sentiments, expressar-se o fomentar el respecte.

Pel que fa al material adjunt, trobem les següents activitats: mim d’emocions, anàlisi d’imatges o gestos emocionals (descripció oral i escrita), construir un termòmetre emocional i un “dau dels sentiments”.

Disponible en aquest enllaç.

Repensar les pràctiques de ciutadania a les rutines de l'institut?: Recull de propostes per tal de contribuir al foment de pràctiques democràtiques, oferint diverses activitats per tal que el centre replantegi diversos aspectes com el plantejament de les normes de convivència o l’elecció dels delegats.

El material adjunt que hi podeu trobar inclou activitats com la realització d’un debat sobre la democràcia i la seva eficàcia, conèixer els òrgans de govern i recollir diverses propostes de l’alumnat.

 Disponible en aquest enllaç.

L’escola com a motor de l’ètica i els valors: Recomanem aquest recurs per tal treballar aspectes com la ciutadania o els valors ètics a l’aula.

El material proposat inclou una reflexió sobre com els hi agradaria als alumnes que fos l’aula, una activitat per observar el seu entorn durant un dia i una altra relacionada amb els telèfons mòbils i els recursos naturals.

Disponible en aquest enllaç.

Educar la sexualitat – educar per a la igualtat: Recurs enfocat a transversalitzar la coeducació afectiva i sexual de l’educació secundària, a partir d’un recull d’activitats que inclouen fitxes que treballen punts com; què ens ensenyen a l’escola i les famílies?, anàlisi de literatura sobre el tema o un anàlisi i reflexió de diverses de situacions.

Disponible en aquest enllaç.

Objecció de consciència i desobediència civil:
Recurs enfocat a analitzar la situació de la ciutadania, a partir d’un material enfocat a l’anàlisi de textos i cançons sobre el tema, a banda d’una petita reflexió sobre l’educació i el seu paper en el tema proposat.

Disponible en aquest enllaç.

Una experiència didàctica intercultural a través del cine: Aquest recurs ens ajudarà a introduir temes com el respecte o la tolerància a les aules, concretament a partir del visionat de la pel·lícula “Les dents del diable” i el seu corresponent anàlisi de l’estructura narrativa, valorativa i formal.

Disponible en aquest enllaç.

El seny i la rauxa, un model com qualsevol altre per aprendre a ser: Proposta didàctica enfocada a que l’alumnat aprengui a respectar el torn de paraula i les opinions d’altri, entengui la crítica com a quelcom constructiu i adopti una actitud reflexiva, a la vegada que treballa en grup.

El material en qüestió es basa en lectures i recerca d’informació per treballar diversos temes com la història dels premis Nobel, la colonització o la poesia.

Disponible en aquest enllaç.

Mi identidad: Proposta didàctica per treballar a l’aula l’autoconcepte, l’autoestima i l’autoimatge de l’alumnat, fomentant l’autoconeixement de forma individual i en grup a partir del visionat de pel·lícules amb joves com a protagonistes, per tal de fer el tema més proper.

Disponible en aquest enllaç.

Propuestas para la educación afectiva y sexual: Proposta per introduir el tema de la sexualitat a la secundaria fent que l’alumnat assumeixi noves actituds, incidint en aspectes con l’autoconeixement, les seves idees i opinions o l’anàlisi dels seus sentiments. El material adjunt inclou un seguit d’activitats per dur a terme aquest procés, així com una avaluació final.

Disponible en aquest enllaç.