Recursos web sobre didáctica de la lengua
Resum del recurs

Enllaços a webs amb continguts sobre didàctica de la llengua.


Descripció del recurs

Eurom5 és una web amb un procediment orientat a l'aprenentatge parcial de diverses llengües romàniques (català, castellà, italià, francès i portuguès). El seu predecessor, l'Eurom4 va tenir un acollida excel·lent, i va impulsar la metodologia d'aprenentatge de llengües basada en la intercomprensió. Amb el suport del Consell d'Europa.

Darle a la lengua és un bloc del professor de llengua i literatura castellanes a l'IES Isabel de Villena de Valencia Felipe Zayas. Zayas és autor de diverses publicacions i llibres sobre competència digital a l'àrea de llengua. Aquest bloc és un espai de reflexió sobre aspectes clau de la didàctica de la llengua i la literatura (sobre com es llegeix, sobre l'educació literària, etc.). Conté informacions i reflexions sobre l'ús educatiu de les noves tecnologies a l'àrea de llengua.

Al número 58 de la revista Articles, a les informacions, trobareu informació més detallada sobre l'ús d'aquests recursos.