Capítol Redacción de textos académicos y expresión oral en inglés
RESUM CAPíTOL

La capacitat crítica, sintètica i analítica dels treballs de fi de grau (TFG) es mesura, moltes vegades, pel nivell de redacció del text i per la seva expressió. Aquest capítol té l’objectiu fonamental de dotar l’alumnat d’una visió general sobre els aspectes clau de la comunicació científica en anglès, per a la qual cosa s’han de posseir uns coneixements mínims de redacció i expressió en aquesta llengua. El capítol es tanca recordant algunes de les idees més destacables apuntades al llarg del text i proposant un seguit d’activitats amb què el lector pot reforçar el que s’ha après.FORMATS DISPONIBLES
3.43 €